ابعاد بتن اکسپوز

ابعاد بتن اکسپوز | ابعاد تولیدی محصولات عمومی دارای تنوع سایز بوده و از مهمترین ابعاد موجود می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

ابعاد بتن اکسپوز

بتن اکسپوز سایز 50 در 50 بتن اکسپوز سایز 100 در 50
پنل بتن اکسپوز سایز 60 در 30 سایز 80 در 40 (بدون سوراخ)
تایل بتنی سایز 60 در 50 سایز 100 در 40 (بدون سوراخ)
پانل بتنی سایز 90 در 30 سایز 100 در 50 (بدون سوراخ)
پنل بتن اکسپوز سایز 90 در 50 طرح چوب سایز 60 در 15
تایل بتن اکسپوز سایز 60 در 60 طرح چوب سایز 60 در 30
پانل سایز 120 در 60 طرح چوب سایز 120 در 15

در صورت سفارش متراژ بالا ، قابلیت تولید در سایزهای اختصاصی نیز امکانپذیر است.

نکات تاثیر گذار ;

 

آشنایی با ضخامت بتن اکسپوز

خرید آنلاین بتن اکسپوز

ابعاد بتن اکسپوز