بتن اکسپوز طوسی

بتن اکسپوز طوسی | پنل های بتن اکسپوز با استفاده از تکنولوژی UHPC و GFRC با تنوع رنگ مختلف ، در ابعاد سفارشی تولید می گردد.

UHPC = بتن فوق توانمند

GFRC = بتن مسلح با الیاف

بتن اکسپوز که غالباً به رنگ بتن اکسپوز طوسی تولید می شود ، خود دارای تنوع تیره ، روشن و طبیعی ( که به رنگ بتن و نچرال نیز نامیده می شود ) بوده و با توجه به سفارش تولید می گردد.

از دیگر رنگ هایی که تنوع تولید آن امکان پذیر است ؛ بژ (شن ساحلی) ، سفید ، اکسید مس (اسید استین) می باشد.

 

خرید بتن اکسپوز

بتن اکسپوز رنگی

 

بتن اکسپوز طوسی