بتن اکسپوز کف

بتن اکسپوز کف از دسته قطعات بتنی پیش ساخته ای است که برای محوطه سازی استفاده می گردد و این محوطه ها شامل کف حیاط ، کف ویلا ، کف شهرک های مسکونی ، کف پیاده رو ، کف پارکینگ و حتی کف های ماشین رو می شود.

بتن اکسپوز های تولیدی با توجه به تکنولوژی تولیدی (GFRC) در چندین پروژه مخصوص کف های ماشین رو شامل فرودگاه ، کارخانه و شهرک مسکونی مورد استفاده قرار گرفته و بدون مشکل در حال استفاده است.

برخی از کارفرمایان از پنل های مخصوص نما (عموماً پنل های سوراخ دار برای نما و پنل های بدون سوراخ برای کف استفاده می گردد که لازم به ذکر است که محدودیتی برای استفاده نیست!) برای کف استفاده کرده اند که با توجه به کیفیت خروجی کار ، بدون شکستی یا لب پریدگی و یا هر مشکل دیگری در حال استفاده هستند.

 

 

 

 

خرید بتن اکسپوز

آشنایی کامل با بتن اکسپوز

بتن اکسپوز کف