بتن فوق توانمند یا بتن جی اف آر سی

GFRC یا UHPC شباهت ها و تفاوت ها

بتن فوق توانمند یا بتن جی اف آر سی از نظر ماهیتی فرمولی ، شباهت و تفاوت هایی فراوانی بین بتن فوق توانمند یا بتن جی اف آر سی ( یا همان بتن مسلح به الیاف شیشه ) می باشد که به طور خلاصه به توصیف چند مورد اشاره می کنیم.

مصالح بتن فوق توانمند UHPC بتن جی اف آر سی GFRC
میزان سیمان کمتر از 350 در مترمکعب بیشتر از 350 کیلوگرم در مترمکعب
الیاف دارای تنوع الیاف شامل فلزی ، شیشه وپلیمری به میزان 1.5 وزن ملات حدود 1.5 تا 2.5 درصد وزنی ملات الیاف بر پایه شیشه AR
فوق روان کننده خالص بین 1 تا 3  درصد وزن سیمان بین 0.3 تا 0.6 درصد وزن سیمان
ضخامت قطعه از 1.5 سانت به بالا از 1.5 سانت به بالا
مصالح سنگی از کوارتز و سیلیس برای ایجاد مقاومت از کوارتز و سیلیس برای ایجاد مقاومت
سایز مصالح زیر 12 میلیمتر زیر 12 میلیمتر
پوزولان ها و پودر سنگ مصرف بیشتر نسبت به جی اف آر سی در حد 5 تا 10 درصد وزن سیمان
پلیمر مصرف بیشتر نسبت به جی اف آر سی در حد 1 تا 2 درصد وزن سیمان

 

تمرکز بتن فوق توانمند

در بتن فوق توانمند فوکوس اصلی بر مقاومت های فشاری ، خمشی ، ضربه و شیمیایی بوده و در برخی از کاربردها نسبت به بتن جی اف آر سی ارجحیت دارد .

 

فوکوس اصلی بتن جی اف آر سی بر الیاف شیشه AR بوده که در 2 روش استفاده می شود

 

بین جی اف آر سی بیشتر در نماهای ساختمانی کاربرد داشته و می توان با فریم فلزی نگه دارنده حین ساخت تلفیق نمود که نصب بهتری به سازه اصلی داشته باشد.

 

دیگر تفاوت ها و شباهت ها

بتن فوق توانمند UHPC برای استفاده در کف های صنعتی ، محوطه ، ویلا ها ، پیاده روها کاربرد بهتر و بیشتری دارد .

هر دو بتن فوق توانمند UHPC و GFRC در حین ساخت دارای اسلامپ بسیار پایین بوده ، ولی مصرف افزودنی در بتن فوق توانمند بسیار بیشتر از بتن مقادیر فوق روان کننده پلی کربوکسلات اتر در بتن جی اف آر سی می باشد .

در محیط های خورنده یا مکان هایی که وجود یون کلر محسوس بوده ، مانند پیرامون خلیج فارس استفاده از بتن فوق توانمند UHPC به طور قطع نسبت به بتن مسلح شده با الیاف شیشه GFRC یا سایر بتن ها ارحجیت دارد .

در سیکل ذوب و یخ  freeze-thaw cycle هر دو دارای شرایط تقریبا نزدیک بوده ولی به دلیل وجود زیاد پلیمر ، بتن فوق توانمند UHPC کارایی بهتری دارد .