سیکل ذوب و یخ (freeze & thaw)

سیکل ذوب و یخ (freeze & thaw) | امروزه بتن جایگاه ویژه ای در ساخت انواع سازه ها دارد و در نتیجه این ماده به عنوان یکی از پر مصرف ترین مصالح استفاده فراوانی می شود.

صنعت و تکنولوژی بتن و نوآوری در تولید این ماده، امکان تولید و دستیابی به بتن با عملکرد بالا را فراهم ساخته است.

بررسی و مقایسه دوام بتن در مقابل سیکل ذوب و یخ (freeze & thaw)

بررسی و مقایسه دوام بتن در برابر سیکل های یخبندان و ذوب یخ در صورت تغییر عیار سیمان ، درصد میکروسیلیس و یا ژل آن و در نهایت تشخیص بهترین حالت ترکیب این مواد با سیمان در محیط بتن ( درصد بهینه ) به لحاظ دستیابی به حداکثر دوام می باشد .

در این آزمایش ، نمونه ها در یک نسبت آب سیمان و با دو عیار سیمان ساخته شده که در هر یک از دو درصد میکروسیلیس و همچنین دوروژل آن و استفاده از واترپروف پودری و فوق روان کننده پلی کربوکسیلات اتر ترجیحاً Flowcem R900 و مواد هوازا به عنوان مواد افزودنی و پودر خاک سنگ به عنوان جایگزین ماسه و همچنین ترکیب این مواد بر روی هم مورد مطالعه قرار گرفت.

برای رسیدن به هدف فوق تعداد زیادی از نمونه های مکعبی بتنی با ابعاد 15 ×15× 15 سانتیمتر مطابق با روش B استاندارد ASTM-c666 تست آزمون یخبندان و ذوب یخ انجام شد.

مقاومت فشاری نمونه ها در ابتدا و پس از 50 و 100 و 150 سیکل c -17 و c +4 و اندازه گیری گردید.

میزان افت مقاومت در بتن خود متراکم یعنی بتنی که نیاز به ویبره ندارد و می تواند در قالب های پیچیده و در شرایطی که تراکم بتن به سختی قابل انجام است، به سهولت مورد استفاده قرار گیرد.

لذا این بتن گزینه ای مناسب برای تعمیر و تقویت انواع سازه های بتنی است.

برخی اجزاء سازه ها مانند عرشه پل ها در معرض عوامل مخرب و فرآیند یخبندان و ذوب مکرر قرار دارند.

بررسی تاثیر موارد مختلف بر کیفیت لایه تعمیری خودتراکم ، چسبندگی بتن و دوام آن در برابر عوامل مخرب بسیار حائز اهمیت است.

 

بررسی تاثیر حجم خمیر و نسبت آب به مصالح سیمانی و مقدار الیاف موجود در سیکل ذوب و یخبندان

در این مطالعه به بررسی موارد ذیل پرداخته شده است.

 

نتایج نشان داد که الیاف پلی پروپیلن خواص رئولوژیکی بتن خودتراکم را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر منفی بر آن می گذارند.

ضمن اینکه برخی ویژگی های حالت سخت شده مانند مقاومت کششی و جمع شدگی را بهبود می بخشند.

با وجود بهبود چسبندگی دو لایه با افزودن الیاف، دوام این چسبندگی در برابر چرخه های یخبندان و ذوب کاهش می یابد.

افزایش نسبت آب به مصالح سیمانی و حجم خمیره نیز تاثیر منفی بر چسبندگی بین دو لایه می گذارند.

برای ترمیم بتن ها با ضخامت کم استفاده از بتن توانمند به تنهایی کفایت نکرده و پرایمرهای مخصوص و بتن پلیمری حتماً استفاده می شود .

سیکل ذوب و یخ