ضخامت بتن اکسپوز

ضخامت بتن اکسپوز دارای تنوع بوده و با توجه به سفارش مشتری تولید می گردد.

به صورت عمومی این محصولات دارای ضخامت 1.5 سانتی متر تا 3.5 سانتی متر می باشد و با توجه به اینکه این محصولات در دو نوع بدون سوراخ و با سوراخ تولید می گردد و به ترتیب برای کف و نما مورد استفاده قرار می گیرد ضخامت آن از عناصر تاثیر گذار بر روی مقاومت محصول می باشد.

 

تاثیر ضخامت بتن اکسپوز بر مقاومت

با توجه به بتن استفاده در محصولات با توجه به ضخامت ، این محصولات در نما و کف محوطه ها با مقاومت بالا قابل استفاده است.

 

آشنایی با بتن اکسپوز

خرید بتن اکسپوز

ضحامت بتن اکسپوز