طرح اختلاط بتن اکسپوز

طرح اختلاط بتن اکسپوز مرغوب

طرح اختلاط بتن اکسپوز | برای ساخت بتن اکسپوز می بایست از یکی از دو روش زیر استفاده نمود :

بنابراین ، اگر قصد ماندگاری در بازار را دارید ، هرگز فکر استفاده از چسب بتن یا الیاف بتن نامرغوب با میزان کم یا طرح اختلاط موزائیک پلیمری بعنوان متریال ساخت استفاده نکنید .

 

فرمول و طرح اختلاط بتن بصورت خلاصه به شرح ذیل می باشد :

 

مصالح بتن فوق توانمند UHPC
میزان سیمان حدود 660 کیلوگرم در متر مکعب
الیاف الیاف فلزی فایبرچم 0.8 حداقل 1 درصد وزن کل بتن
فوق روان کننده R900 فلوچم حداقل بین 1.7 تا 3 درصد وزن سیمان
ضخامت خروجی قطعه از 15 میلی متر به بالا
مصالح سنگی حداکثر سایز 12 میلی متر
پودر سنگ بین 50 تا 100 در هر متر مکعب
میکروسیلیس حداقل 10 تا 14 درصد وزنی سیمان
پلیمرهای ترنری حدود 0.5 درصد وزن سیمان
الیاف شیشه الیاف شیشه فایبرچم g18 به میزان 1 درصد وزنی بتن
ً پلیمری سنتتیک به میزان 0.6 درصد وزنی بتن
کربنات کلسیم به میزان 8 درصد وزنی بتن

 

 

متریال ساخت بتن اکسپوز :

طرح اختلاط بتن اکسپوز