الیاف پلیمری

الیاف پلیمری | رشته های پلیمری با پخش غیر یکنواخت در بتن باعث مسلح شدن بتن در تمامی جهات می شود .

برخلاف آرماتور که فقط در دو جهت طولی و عرضی بتن را مسلح می کند , استفاده از این الیاف باعث مسلح شدن در تمامی جهات می شود.

الیاف‌ پلیمری میکرو حدود 35 سال پیش برای کاهش ترک‌های پلاستیک ناشی از جمع‌شدگی در بتن معرفی شدند و تا کنون هم به صورت گسترده استفاده شده اند.