بتن اکسپوز رنگی

بتن اکسپوز رنگی با توجه به میزان سفارش قابلیت تولید دارد و به صورت اختصاصی در رنگ های طوسی روشن ، طوسی تیره ، طوسی بتن (رنگ طبیعی) ، شن ساحلی ، سفید و اکسید مس تولید می گردد.