تکنولوژی GFRC

تکنولوژی GFRC | جی اف آر سی مخفف شده عبارت Glass fiber reinforced concrete می باشد که معنی تحت اللفظی آن به معنی بتن مسلح شده با الیاف شیشه می باشد.

G = Glass = شیشه

F = Fiber = الیاف

R = Reinforced = مسلح شده

C = Concrete = بتن

این نوع از بتن که با الیاف شیشه مسلح شده است نوعی بتن تقویت شده با الیاف است. این محصول در انگلیسی بریتانیایی با نام بتن آرمه شیشه یا GRC نیز شناخته می شود.