جی اف آر سی

جی اف آر سی Glass Fiber Reinforced Concrete

به معنی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

بتن مسلح با الیاف شیشه نوعی بتن تقویت شده با الیاف است.

این محصول در انگلیسی بریتانیایی با نام بتن آرمه شیشه یا GRC نیز شناخته می شود.

بتن الیاف شیشه عمدتا در پانل های نمای ساختمان و به عنوان بتن پیش ساخته معماری استفاده می شود.

تا حدودی مواد مشابه سایدینگ الیاف سیمان و تخته های سیمان است