سایز پنل بتن اکسپوز

سایز پنل بتن اکسپوز | سایز بتن اکسپوز های تولیدی دارای تنوع بوده و علاوه بر سایز های عمومی ، در سایز های اختصاصی برای متراژ های بالا قابلیت تولید دارد.

این سایز های عمومی مخصوص نما شامل : 100×50 و 120×60 و 50×50 و 60×60 و 60×30 و 90×30 و 90×50 و 60×50 می باشد.

سایزهای عمومی مخصوص کف : 80×40 و 100×40 و 100×50 و 100×40

این پنل های قابلیت تولید با ضخامت از 1.7 سانتی متر تا 3.5 سانتی متر را دارد.