نصب خشک بتن اکسپوز

نصب خشک بتن اکسپوز | یکی از روش های معمول و رایج در نصب بتن اکسپوز ، استفاده از روش نصب خشک است.

که در این روش با استفاده از پروفیل بندی محل مورد نظر ، پنل های بدون استفاده از مواد شیمیایی (چسب و دوغاب) در محل از پیش تعیین شده قرار می گیرند.

از دیگر روش های مورد استفاده در نصب بتن اکسپوز می توان به نصب از طریق چسب مخصوص تایل و دوغاب استفاده کرد .

که این روش ها معایب و مزایای خاص خود را دارند.