پنل بتن اکسپوز

پنل بتن اکسپوز Exposed Concrete Panel | قطعات پیش ساخته بتنی هستند که با استفاده از تکنولوژی بتن فوق توانمند UHPC تولید می گردد.